Лични алати
Пријави се
Трага: Дома УПИСИ Уписи 2017 Резултати Прелиминарна ранг листа по студиски програми - Уписи 2017

Прелиминарна ранг листа по студиски програми - Уписи 2017

ПРВ УПИСЕН РОК


Електроенергетика, автоматизација и обновливи извори на енергија

Електроенергетика, автоматизација и обновливи извори на енергија - кандидати чие родителско право го врши еден родител

Електроенергетски системи

Електроенергетика, управување и менаџмент

Електроенергетика, управување и менаџмент - кандидати чие родителско право го врши еден родител

Компјутерско системско инженерство, автоматика и роботика

Компјутерски технологии и инженерство

Компјутерски технологии и инженерство - кандидати чие родителско право го врши еден родител

Компјутерско хардверско инженерство и електроника

Компјутерско хардверско инженерство и електроника - кандидати чие родителско право го врши еден родител

Телекомуникации и информациско инженерство

Телекомуникации и информациско инженерство - кандидати чие родителско право го врши еден родител


 

СООПШТЕНИЕ

 

По објавувањето на прелиминарната ранг-листа на кандидатите за запишување, кандидатот има право на приговор во рок од 24 часа. Приговорите се доставуваат во писмена форма до Конкурсната комисија на ФЕИТ преку архивата на факултетот најдоцна до 8:00 часот на 24.8.2017 година. Во спротивно, го губи право­то на приговор во натамошната постапка во поглед на објавените резултати. Приговорот се однесува само на технички пропусти - грешки направени при пресме­тувањето на бодовите. Одлуките по приговорите се објавуваат на факултетот.

 

8:00 часот Скопје, 23.8.2017 година                                                            Конкурсна комисија на ФЕИТ