Лични алати
Пријави се
Трага: Дома УПИСИ Уписи 2017 Резултати Прелиминарна ранг листа по студиски програми - Уписи 2017

Прелиминарна ранг листа по студиски програми - Уписи 2017

ВТОР УПИСЕН РОК

 

Електроенергетика, автоматизација и обновливи извори на енергија

Електроенергетски системи

Компјутерско системско инженерство, автоматика и роботика

Компјутерски технологии и инженерство

Компјутерско хардверско инженерство и електроника

Телекомуникации и информациско инженерство

 

СООПШТЕНИЕ

 

По објавувањето на прелиминарната ранг-листа на кандидатите за запишување, кандидатот има право на приговор во рок од 24 часа. Приговорите се доставуваат во писмена форма до Конкурсната комисија на ФЕИТ преку архивата на факултетот најдоцна до 9:00 часот на 7.9.2017 година. Во спротивно, го губи право­то на приговор во натамошната постапка во поглед на објавените резултати. Приговорот се однесува само на технички пропусти - грешки направени при пресме­тувањето на бодовите. Одлуките по приговорите се објавуваат на факултетот.

 

9:00 часот Скопје, 6.9.2017 година                                                            Конкурсна комисија на ФЕИТ