Лични алати
Пријави се
Трага: Дома УПИСИ Уписи 2014 Рокови 2014

Рокови 2014

Рокови за пријавување и запишување


Прв рок

Втор рок

Трет рок

Електронско пријавување на кандидатите во IKnow системот

од 25 јуни 2014

Пријавување на кандидатите

14 и 15.8.2014

3.9.2014

16.9.2014

Објавување на резултати од успехот од средно образование

18.8.2014

4.9.2014

 

Прелиминарна ранг листа

19.8.2014

5.9.2014

 

Објавување на конечна ранг листа и решение за прием на кандидатите

21.8.2014

9.9.2014

 

Запишување на кандидатите

25 и 26.8.2014

11 и 12.9.2014

22.9.2014

 

НАПОМЕНА: Кандидатот има право на приговор до конкурсната комисија во рок од 24 часа од објавувањето на резултатите од успехот од средно образование и прелиминарната ранг листа.

Доставувањето на приговорите може да се изврши во периодот од 18.08-20.08, 2014 година (прв уписен рок), од 04.09-09.09, 2014 година (втор уписен рок) и од 18.09 -19.09, 2014 година (трет уписен рок).

Во спротивно, кандидатот го губи правото на приговор во натамошната постапка во поглед на објавените резултати. Приговорите се поднесуваат во архивата на Факултетот или преку системот iKnow.