Лични алати
Пријави се
Трага: Дома УПИСИ Уписи 2014

Уписи 2014

Рокови 2014
Пресметување на поените за селекција на кандидатите (УПИСИ 2014/2015)
Конкурс и квоти 2014
Инфо денови 2014
Пријавување
Уписи 2014 - слики
Калкулатор - Пресметка на поени - Уписи 2014
Уписи 2014-документи
Прелиминарна ранг листа по студиски програми - Уписи 2014
Потребни документи за запишување на примените кандидати во учебната 2014/2015 година
Резултати од успехот од средно образование - прв уписен рок 2014
Конечна ранг листа - прв уписен рок - УПИСИ 2014
Решение за доделени стипендии
Квоти за вториот уписен рок - УПИСИ 2014
Резултати од успехот од средно образование - втор уписен рок 2014
Прелиминарна ранг листа по студиски програми - Уписи 2014 - втор уписен рок
Конечна ранг листа - втор уписен рок - УПИСИ 2014
Потребни документи за запишување на примените кандидати во учебната 2014/2015 година - втор уписен рок
Квоти за третиот уписен рок - УПИСИ 2014
Прелиминарна ранг листа по студиски програми - Уписи 2014 - трет уписен рок
Конечна ранг листа - трет уписен рок - УПИСИ 2014
Потребни документи за запишување на примените кандидати во учебната 2014/2015 година - трет уписен рок