Лични алати
Пријави се
Трага: Дома I Циклус Тековни соопштенија за студентите Важно соопштение за студентите запишани во генерацијата 2012/2013

Важно соопштение за студентите запишани во генерацијата 2012/2013

С О О П Ш Т Е Н И Е

 

Студентите запишани во генерацијата 2012/2013 на новите студиски програми по ЕКТС треба во текот на своето студирање да имаат положено:

 1. Еден предмет од II семестар од групата на предмети:
  • Структури со прграмирање и
  • Програмирање и алгоритми 2
 2. Два предмети од групата на предмети:
  • Практикум по MATLAB,
  • Практикум по компјутерски вештини и алатки,
  • Комуникациски и презентациски вештини и
  • Електротехнички материјали.

Оние студенти што повторно бирале предмети од II семестар, а веќе имаат положено еден предмет од точка 1 и два предмети од точка 2, ќе мораат до петок 28.02.2014 да направат замена на избраните предмети од II семестар со изборни предмети од IV семестар.

Доколку студент не изврши промена и положи ваков испит, истиот нема да му се смета за соодветно положен, а кредитите нема да му се сметаат во вкупниот број на освоени кредити.

 

Скопје, 26.02.2014

Продекан за настава

СП ФЕИТ

copy_of_SPFEIT_Logo.jpg

Годишен распоред на испити

icon_cal5.png

Студентски правобранител
Студентски парламент за УКИМ
Веб:
http://spukm.org.mk
Адреса:
Ул. „М. Теодосие Гологанов“ бр. 28/13, 1000 Скопје

Контакт:
spukm.mk@gmail.com
02 / 3223 024
ЖИРО СМЕТКИ НА ФАКУЛТЕТОТ

Жиро сметки на ФЕИТ