Лични алати
Пријави се
Трага: Дома I Циклус Тековни соопштенија за студентите Список на студенти по години со вкупен просек 9 и над 9

Список на студенти по години со вкупен просек 9 и над 9

Објавено 28.04.2015

Список на студенти по години кои во учебната 2013/2014 постигнале вкупен просек 9 и над 9 заклучно со августовската испитна сесија

 

Забелешки по однос на објавената листа, студентите може да доставуваат до 20.5.2015 година во Службата за студентски прашања од 12:30 до 15:00 h.

 

Завршиле I студиска година со просек 9 и над 9 и освоиле најмалку 60 кредити

Број

Име

Презиме

СП

1

Теодора

Попорданоска

КСИАР

2

Андреј

Станковски

ЕАОИЕ

3

Стефан

Аговски

ЕАОИЕ

4

Јасмин

Богатиновски

КСИАР

5

Рајне

Илиевска

ЕАОИЕ

6

Сашо

Неделкоски

КТИ

7

Ивана

Коруновска

ЕАОИЕ

8

Стефан

Георгиевски

КТИ

9

Филип

Дончевски

КСИАР

10

Емил

Петковски

ЕАОИЕ

11

Стефан

Златинов

КСИАР

12

Зоран

Стојаноски

КТИ

13

Никола

Вељановски

ЕЕС

14

Викторија

Димова

КХИЕ

15

Лилјана

Ивановска

ЕАОИЕ

16

Ивана

Нацевска

КТИ

17

Симона

Иванова

КСИАР

18

Давор

Тодоровски

ТКИИ

 

Завршиле II студиска година со просек 9 и над 9 и освоиле најмалку 120 кредити

Број

Име

Презиме

СП

1

Никола

Цветковски

КТИ

2

Дарко

Мицев

ЕЕУМ

3

Георги

Костов

КСИАР

4

Игор

Запров

КТИ

5

Дејан

Пејовски

ЕАОИЕ

6

Владимир

Ѓоргиевски

ЕЕС

7

Нина

Грошева

ТКИИ

8

Ѓорги

Пеев

КХИЕ

9

Ангела

Симоновска

ЕЕС

10

Тамара

Панова

ЕАОИЕ

11

Кристијан

Лозановски

КСИАР

12

Костадин

Бачев

КСИАР

13

Мартин

Трајковски

ЕЕУМ

14

Ива

Најденова

КТИ

15

Бранка

Ристовска

ЕЕС

16

Мино

Тодоров

КСИАР

17

Марија

Богданова

ТКИИ

18

Александра

Аризанковска

ЕАОИЕ

19

Ружица

Мишкова

КТИ

20

Ивана

Мирчевска

ЕАОИЕ

21

Александар

Станоевски

КТИ

22

Ана

Митревска

ТКИИ

23

Андријана

Талевска

ТКИИ

24

Гордана

Испирова

КТИ

25

Бодан

Велковски

ЕАОИЕ

26

Мартин

Матески

ЕАОИЕ

27

Филип

Симјаноски

ЕАОИЕ

28

Ристо

Ефремоски

ЕАОИЕ

29

Гордана

Велковска

КТИ

30

Марко

Јовановски

ЕАОИЕ

31

Александар

Димовски

ЕЕС

 

Завршиле III студиска година со просек 9 и над 9 и освоиле најмалку 178 кредити

Број

Име

Презиме

СП

1

Иван

Василески

КСИА

2

Кирил

Демерџиев

ЕЕиУ

3

Горјан

Георгиевски

ЕРПС

4

Синиша

Пецов

ТК

5

Емилија

Бабалеска

ТК

6

Стефан

Спасовски

КСИА

7

Маја

Јанева

ТК

8

Кристијан

Лопатички

ЕЕС

9

Мартин

Стојановски

ЕРПС

10

Елена

Ѓоргиевска

КСИА

11

Мартин

Ралев

ЕРПС

Скопје, 28.4.2015 год.

Служба за студентски прашања при ФЕИТ

СП ФЕИТ

copy_of_SPFEIT_Logo.jpg

Годишен распоред на испити

icon_cal5.png

Студентски правобранител
Студентски парламент за УКИМ
Веб:
http://spukm.org.mk
Адреса:
Ул. „М. Теодосие Гологанов“ бр. 28/13, 1000 Скопје

Контакт:
spukm.mk@gmail.com
02 / 3223 024
ЖИРО СМЕТКИ НА ФАКУЛТЕТОТ

Жиро сметки на ФЕИТ