Лични алати
Пријави се
Трага: Дома I Циклус Тековни соопштенија за студентите Список на студенти по години со вкупен просек 9 и над 9

Список на студенти по години со вкупен просек 9 и над 9

Список на студенти по години кои во учебната 2011/2012 постигнале вкупен просек 9 и над 9 заклучно со августовската испитна сесија

Забелешки по однос на објавената листа, студентите може да доставуваат до 31.05.2013 год. во Службата за студентски прашања од 12:30 до 15:00 h.


Скопје, 23.05.2013 год.

Служба за студентски прашања при ФЕИТ

Список на студенти по години кои во учебната 2011/2012 постигнале вкупен просек 9 и над 9 заклучно со августовската испитна сесија


Завршиле I студиска година со просек 9 и над 9 и освоиле најмалку 60 кредити

Број

Индекс

Име

Презиме

СП

Кредити

Просек

1

33/2011

Ирена

Дуковска

ЕЕиУ

60,0

10,00

2

87/2011

Синиша

Пецов

ТК

60,0

9,78

3

101/2011

Горјан

Георгиевски

ЕРПС

60,0

9,67

4

165/2011

Иван

Василески

КСИА

60,0

9,67

5

89/2011

Христина

Чингоска

ТК

60,0

9,67

6

170/2011

Дејан

Георгиев

КСИА

60,0

9,56

7

41/2011

Кирил

Демерџиев

ЕЕиУ

60,0

9,44

8

88/2011

Емилија

Бабалеска

ТК

60,0

9,44

9

29/2011

Кристијан

Лопатички

ЕЕС

60,0

9,44

10

901/2011

Александра

Анаќијева

ИНФО

60,0

9,33

11

144/2011

Елена

Ѓоргиевска

КСИА

60,0

9,22

12

93/2011

Елена

Неделковска

ТК

60,0

9,11

13

32/2011

Кристина

Јовановска

ЕЕиУ

60,0

9,00

 

Завршиле II студиска година со просек 9 и над 9 и освоиле најмалку 120 кредити

Број

Индекс

Име

Презиме

СП

Кредити

Просек

1

267/2010

Младен

Димовски

ИКИ

122,0

10,00

2

28/2010

Елена

Стојановска

ТК

123,0

9,74

3

238/2010

Душко

Ставров

КСИА

129,0

9,65

4

97/2010

Радмила

Николовска

ТК

123,0

9,63

5

25/2010

Елена

Зафироска

ТК

123,0

9,53

6

286/2010

Ванеса

Василевска

ИКИ

122,0

9,53

7

266/2010

Марија

Велкоска

ИКИ

121,5

9,53

8

47/2010

Александар

Ичков

ТК

123,0

9,47

9

324/2010

Никола

Јовановски

ИКИ

121,5

9,47

10

134/2010

Александра

Арсовска

ЕЕС

124,0

9,42

11

174/2010

Данче

Стојановска

ИКИ

121,5

9,42

12

199/2010

Ива

Стефановска

ИКИ

120,5

9,42

13

444/2010

Ѓорѓи

Спиркоски

КСИА

129,0

9,25

14

311/2010

Елена

Мишевска

ИКИ

121,5

9,21

15

247/2010

Ангела

Угриновска

ЕЕС

124,0

9,00

16

143/2010

Ивана

Николоска

ТК

123,0

9,00

 

Завршиле III студиска година со просек 9 и над 9 и освоиле најмалку 178 кредити

Број

Индекс

Име

Презиме

СП

Кредити

Просек

1

404/2009

Благој

Јованов

ИКИ

182,0

9,93

2

199/2009

Паулина

Грнарова

ИКИ

180,0

9,90

3

65/2009

Марко

Доцевски

ИКИ

181,5

9,59

4

151/2009

Александра

Дејкоска

ЕЕиУ

191,5

9,53

5

264/2009

Цветанка

Јузмеска

ЕЕиУ

185,0

9,52

6

63/2009

Филип

Хрисафов

ИКИ

180,5

9,48

7

279/2009

Александар

Токарев

ИКИ

182,0

9,38

8

60/2009

Елена

Бошковска

ТК

180,5

9,31

9

71/2009

Татјана

Чавдарова

ИКИ

181,5

9,28

10

23/2009

Марија

Ташовска

ЕЕС

184,0

9,24

11

207/2009

Александар

Трајковски

ТК

181,5

9,14

12

287/2009

Наташа

Тагасовска

ИКИ

180,0

9,00


СП ФЕИТ

copy_of_SPFEIT_Logo.jpg

Годишен распоред на испити

icon_cal5.png

Студентски правобранител
Студентски парламент за УКИМ
Веб:
http://spukm.org.mk
Адреса:
Ул. „М. Теодосие Гологанов“ бр. 28/13, 1000 Скопје

Контакт:
spukm.mk@gmail.com
02 / 3223 024
ЖИРО СМЕТКИ НА ФАКУЛТЕТОТ

Жиро сметки на ФЕИТ