Лични алати
Пријави се
Трага: Дома I Циклус Тековни соопштенија за студентите Список на студенти по години кои во учебната 2012/2013 постигнале вкупен просек 9 и над 9

Список на студенти по години кои во учебната 2012/2013 постигнале вкупен просек 9 и над 9

Објавено 29.04.2014

Список на студенти по години кои во учебната 2012/2013 постигнале вкупен просек 9 и над 9 заклучно со августовската испитна сесија

    Завршиле I студиска година со просек 9 и над 9 и освоиле најмалку 60 кредити

Број

Индекс

Име

Презиме

СП

Кредити

Просек

1

2/2012

Никола

Цветковски

КТИ

60,00

10,00

2

247/2012

Дарко

Мицев

ЕЕУМ

60,00

9,91

3

285/2012

Георги

Костов

КСИАР

60,00

9,82

4

7/2012

Ангела

Симоновска

ЕЕС

60,00

9,82

5

10/2012

Игор

Запров

КТИ

60,00

9,82

6

110/2012

Дејан

Пејовски

ЕАОИЕ

60,00

9,73

7

1/2012

Нина

Грошева

ТКИИ

60,00

9,64

8

75/2012

Бранка

Ристовска

ЕЕС

60,00

9,64

9

6/2012

Ѓорги

Пеев

КХИЕ

60,00

9,55

10

80/2012

Владимир

Ѓоргиевски

ЕЕС

60,00

9,55

11

3/2012

Ива

Најденова

КТИ

60,00

9,45

12

4/2012

Тамара

Панова

ЕАОИЕ

60,00

9,45

13

50/2012

Филип

Симјаноски

ЕАОИЕ

60,00

9,45

14

128/2012

Кристијан

Лозановски

КСИАР

60,00

9,45

15

106/2012

Мартин

Трајковски

ЕЕУМ

60,00

9,36

16

141/2012

Костадин

Бачев

КСИАР

60,00

9,36

17

8/2012

Дена

Маркудова

ТКИИ

60,00

9,36

18

9/2012

Марија

Стојковска

ТКИИ

60,00

9,27

19

87/2012

Александар

Димовски

ЕЕС

60,00

9,18

20

123/2012

Мино

Тодоров

КСИАР

60,00

9,18

21

198/2012

Марија

Богданова

ТКИИ

60,00

9,18

22

29/2012

Александра

Аризанковска

ЕАОИЕ

60,00

9,09

23

230/2012

Андријана

Талевска

ТКИИ

60,00

9,09

24

5/2012

Елена

Дракулевска

ТКИИ

60,00

9,00

25

53/2012

Бодан

Велковски

ЕАОИЕ

60,00

9,00

26

164/2012

Ружица

Мишкова

КТИ

60,00

9,00

27

149/2012

Гордана

Испирова

КТИ

60,00

9,00

     

    Завршиле II студиска година со просек 9 и над 9 и освоиле најмалку 120 кредити

Број

Индекс

Име

Презиме

СП

Кредити

Просек

1

33/2011

Ирена

Дуковска

ЕЕиУ

125,0

10,00

2

165/2011

Иван

Василески

КСИА

131,0

9,85

3

89/2011

Христина

Чингоска

ТК

122,0

9,84

4

87/2011

Синиша

Пецов

ТК

122,5

9,79

5

41/2011

Кирил

Демерџиев

ЕЕиУ

128,0

9,75

6

88/2011

Емилија

Бабалеска

ТК

122,0

9,63

7

101/2011

Горјан

Георгиевски

ЕРПС

126,0

9,53

8

144/2011

Елена

Ѓоргиевска

КСИА

123,5

9,11

9

29/2011

Кристијан

Лопатички

ЕЕС

123,0

9,11

10

85/2011

Маја

Јанева

ТК

122,0

9,11

11

32/2011

Кристина

Јовановска

ЕЕиУ

129,0

9,10

12

10/2011

Стојан

Малчески

ЕЕС

124,0

9,05

13

151/2011

Стефан

Спасовски

КСИА

122,5

9,05

14

70/2011

Ивана

Тодоровска

ТК

122,0

9,00

15

136/2011

Стефан

Стојаноски

ИКИ

120,5

9,00

 

    Завршиле III студиска година со просек 9 и над 9 и освоиле најмалку 180* кредити

    *(за студентите од ИКИ најмалку 178 кредити, односно ги положиле сите запишани предмети)

Број

Индекс

Име

Презиме

СП

Кредити

Просек

1

267/2010

Младен

Димовски

ИКИ

184,0

10,00

2

28/2010

Елена

Стојановска

ТК

184,5

9,83

3

238/2010

Душко

Ставров

КСИА

188,5

9,76

4

97/2010

Радмила

Николовска

ТК

185,5

9,76

5

134/2010

Александра

Арсовска

ЕЕС

184,5

9,59

6

25/2010

Елена

Зафироска

ТК

185,5

9,55

7

47/2010

Александар

Ичков

ТК

185,5

9,55

8

266/2010

Марија

Велкоска

ИКИ

184,0

9,52

9

324/2010

Никола

Јовановски

ИКИ

182,0

9,48

10

286/2010

Ванеса

Василевска

ИКИ

181,0

9,41

11

247/2010

Ангела

Угриновска

ЕЕС

184,5

9,17

12

311/2010

Елена

Мишевска

ИКИ

180,5

9,17

13

143/2010

Ивана

Николоска

ТК

185,5

9,14

14

182/2010

Стојанчо

Сарафимов

ТК

184,5

9,14

15

444/2010

Ѓорѓи

Спиркоски

КСИА

189,5

9.14

16

380/2010

Андреј

Трповски

ЕЕиУ

180,0

9,11

17

74/2010

Кристиан

Мартиноски

ИКИ

182,5

9,07

 

Забелешки по однос на објавените списоци, студентите може да доставуваат најдоцна 20.05.2014 год. во Службата за студентски прашања од 12:30 до 15:00 h.

Скопје, 29.04.2014 година

Служба за студентски прашања при ФЕИТ