Лични алати
Пријави се
Трага: Дома I Циклус Тековни соопштенија за студентите Список на неактивирани предмети за летниот семестар 2011/2012

Список на неактивирани предмети за летниот семестар 2011/2012

Им се соопштува на студентите кои во летниот семестар 2011/2012 запишале некој изборен предмет каде има помалку од 6 студенти дека треба да одберат друг изборен предмет на кој веќе има запишано најмалку 6 студенти. Рокот за избор на новите предмети е до 24.02.2012. Списокот на изборни предмети со помалку од 6 студенти е даден во долната табела.

Предмет

Студенти

Анализа и дизајн на информациони системи

2

Високонапонска опрема и изолациони системи

1

Дигитални видеосистеми

1

Дигитално процесирање на слика

3

Електрични погони

1

Енергетски преобразувачи 2

3

Испитување на електрични машини и трансформатори

3

Линеарни оптимални управувачи и состојбени естиматори

1

Мерења во електроиндустријата

1

Микроконтролери и DSP

1

Нови технологии во развојот на ЕЕУ

3

Нумерички методи во ЕЕ

2

Планирање и оптимизација на телекомуникациони мрежи

3

Планирање на ЕЕС

1

Применета електроника

1

Сензорски системи

2

Случајни процеси

1

Техники за повеќекратен пристап

1

Фотоволтаични системи

1

 

Деканат на ФЕИТ