Лични алати
Пријави се
Трага: Дома I Циклус Тековни соопштенија за студентите Соопштение за за заверка на зимски и упис на летен семестар за II циклус на студии студентите од генерација 2008 и 2009

Соопштение за за заверка на зимски и упис на летен семестар за II циклус на студии студентите од генерација 2008 и 2009

С О О П Ш Т Е Н И Е

Упис на летен семестар во учебната 2011/2012 за студентите од II циклус на студиимагистерски студии (студенти запишани во 2008 и 2009 година) ќе се врши од

22. III до 28.III 2012 година

од 12:30 до 15:00 ч на шалтерите на Студентска служба.

 

Потребни документи (за сите студенти):

1. Индекс (со реализиран потпис за предметите што се слушани во зимски семестар, доколку има такви)

2. Пријавен лист за запишување на студенти на факултетите (дупли лист за пријавување на семестар) со уплата од 50,00 ден. за административна такса;

 

Дополнително :

За студенти кои заверуваат семестар (слушале предмет во зимскиот семестар 2011/2012):

3. Образец за заверување на семестар со уплатница од 50,00 ден. за административна такса

 

За студенти кои презапишуваат предмет (односно заклучно со јануарско/февруар­скиот испитен рок не ги положиле предметите што ги слушаа во летниот семестар од учебната 2010/11 година):

4. Уплатница (уплатата е во вредност на кредитите што ги носат предметите кои се преслушуваат според студиската програма

цена на чинење на 1кредит = 1/60 од вредноста на студиската програма)

5. Образец за запишување семестар со уплатница од 50,00 ден. за административна такса (доставуваат само студентите кои презапишуваат предмет)

 

НАПОМЕНИ:

1. За задоцнета заверка и упис на семестар студентите плаќаат 500,00 ден. казна на факултетската жиро с-ка.

2. Уплатите за административните такси може да се извршат на една уплатница.

Соопштение

Скопје, 19.II2012 година

Студентска служба при ФЕИТ