Лични алати
Пријави се
Трага: Дома I Циклус Тековни соопштенија за студентите Соопштение за упис на зимски семестар и одлуки за II циклус на студии

Соопштение за упис на зимски семестар и одлуки за II циклус на студии

Уписот на зимскиот семестар во учебната 2011/2012 за студентите од II циклус на студии – магистерски студии (студенти запишани во 2008, 2009 и 2010 година) ќе се врши од

20. X до 27.X 2011 година

од 12:30 до 15:30 ч на шалтерите на Студентска служба.

 

По наведениот рок запишувањето ќе се врши со надомест од 500,00 ден.

Потребни документи за запишување на зимскиот семетар:

За СИТЕ студенти на втор циклус:

 

  1. Индекс

  2. Пријавен дупли лист за запишување семестар со 50,00 ден. административна такса (доставуваат сите студенти кои сеуште не магистрирале, односно се запишува празен семестар);

За студенти кои преслушуваат предмет (односно заклучно со август/септем. испитен рок не ги положиле предметите од зимскиот семестар од учебната 2010/11 година):

  1. Образец за запишување семестар со 50,00 ден. админ. такса

  2. Интерен пријавен лист (може да се симне од web страната на факултетот).

  3. Уплатница (во вредност на кредитите што ги носат предметите кои се преслушуваат според студиската програма

цена на чинење на 1кредит = 1/60 од вредноста на студиската програма)

 

НАПОМЕНИ:

1. Студентите запишани во учебните 2008/2009 и 2009/2010 година кои не пријавиле магистерски труд треба да уплатат административен надоместок од 3000 ден. согласно одлуката бр. 02-3077/14 од 30.09.2011 година (одлуката е објавена на web страната и во прилог).

2. За задоцнета заверка и упис на семестар студентите плаќаат 500,00 ден. казна на факултетската жиро с-ка.

Соопштение

Одлука за продолжување на рокот за пријавување на тема за магистерски труд

Одлука за висината на административниот надоместок за задоцнето пријавување на тема за магистерски труд

 

 

Скопје, 14.X.2011 година                                                                                                                       Студентска служба при ФЕИТ

СП ФЕИТ

copy_of_SPFEIT_Logo.jpg

Годишен распоред на испити

icon_cal5.png

Студентски правобранител
Студентски парламент за УКИМ
Веб:
http://spukm.org.mk
Адреса:
Ул. „М. Теодосие Гологанов“ бр. 28/13, 1000 Скопје

Контакт:
spukm.mk@gmail.com
02 / 3223 024
ЖИРО СМЕТКИ НА ФАКУЛТЕТОТ

Жиро сметки на ФЕИТ