Лични алати
Пријави се
Трага: Дома I Циклус Тековни соопштенија за студентите Соопштение за упис на студенти за втор циклус на студии

Соопштение за упис на студенти за втор циклус на студии

Списокот на примени кандидати е нецелосен поради тоа што некои од нив сеуште се разгледуваат кај Наставно-научните колегиуми (ННК) на соодветните студиски програми. Кандидатите кои ги нема на списоците подетални информации за процесот може да добијат од координаторите на ННК чии податоци се дадени во следната табела . Уписот на примените кандидати ќе се врши од 14 до 17.11.2011 во службата за студентски прашања од 12:30 до 15:30 часот. Потребните документи се дадени во прилог. Изјвата за плаќање на рати е дадена во прилог.

СП ФЕИТ

copy_of_SPFEIT_Logo.jpg

Годишен распоред на испити

icon_cal5.png

Студентски правобранител
Студентски парламент за УКИМ
Веб:
http://spukm.org.mk
Адреса:
Ул. „М. Теодосие Гологанов“ бр. 28/13, 1000 Скопје

Контакт:
spukm.mk@gmail.com
02 / 3223 024
ЖИРО СМЕТКИ НА ФАКУЛТЕТОТ

Жиро сметки на ФЕИТ