Лични алати
Пријави се
Трага: Дома I Циклус Тековни соопштенија за студентите СООПШТЕНИЕ за пријавување на магистерски работи

СООПШТЕНИЕ за пријавување на магистерски работи

СООПШТЕНИЕ

за пријавување на магистерски работи

Се известуваат студентите од втор циклус на студии од генерациите запишани 2008 и 2009 година дека последната можност за пријавување на магистерска работа без надоместок од 3000 денари е до седницата на ННС која треба да се одржи на 23.11.2011. Според тоа тие треба да ја достават својата пријава со сите пратечки документи најдоцна до 16.11.2011 (за да има време за процесирање во службите на Факултетот). Во спротивно, согласно одлуката на Деканатската управа, за пријавување на магистерска работа по наведениот рок ќе треба да платат административен надоместок за задоцнето пријавување на тема во висина од 3000 денари.

Ова се однесува и на студентите кои поднеле молби за мирување на студиите, освен за оние кои имаат приложено доказ за оправдани причини за мирување.

Деканат на ФЕИТ

СП ФЕИТ

copy_of_SPFEIT_Logo.jpg

Годишен распоред на испити

icon_cal5.png

Студентски правобранител
Студентски парламент за УКИМ
Веб:
http://spukm.org.mk
Адреса:
Ул. „М. Теодосие Гологанов“ бр. 28/13, 1000 Скопје

Контакт:
spukm.mk@gmail.com
02 / 3223 024
ЖИРО СМЕТКИ НА ФАКУЛТЕТОТ

Жиро сметки на ФЕИТ