Лични алати
Пријави се
Трага: Дома I Циклус Тековни соопштенија за студентите СООПШТЕНИЕ за организирање дополнителна (двојна) сесија

СООПШТЕНИЕ за организирање дополнителна (двојна) сесија

Објавено 25.08.2014

С О О П Ш Т Е Н И Е

за организирање дополнителна (двојна) сесија

 

Согласно одлука бр. 02-2906/30 од 18.12.2013 година, а врз основа на член 45 од правилникот за внатрешните односи и работењето на ФЕИТ, донесе одлука за организирање дополнителна (двојна) сесија за предметите од зимскиот/непарен семестар која што ќе се одржи на 3.9.2014 година. (среда).

Студентите можат да пријават само еден предмет кој го слушале во зимскиот семестар во учебната 2013/2014 и за истиот ги реализирале академските обврски (потпис и заверен семестар).

Пријавувањето на испитот за дополнителната (двојна) сесија, студентите можат да го реализираат на 1.9.2014 година на шалтерите од Службата за студентски прашања од 12:30 до 14:30 часот со доставување: пријава за испит, уплата за административна такса од 50,00 ден (обврзно на уплатница) и уплатница од 1.200,00 денари на факултетската жиро сметка , со цел на дознака – дополнителна (двојна) сесија.

Скопје, 25.8.2014 год.

Служба за студентски прашања при ФЕИТ