Лични алати
Пријави се
Трага: Дома I Циклус Тековни соопштенија за студентите СООПШТЕНИЕ за организирање дополнителна ден сесија

СООПШТЕНИЕ за организирање дополнителна ден сесија

Објавено 13.01.2015

С О О П Ш Т Е Н И Е

за организирање дополнителна ден сесија

 

Согласно академскиот календар за учебната 2014/2015 година, дополнителната ден сесија за предметите од летниот/парен семестар ќе се одржи на 23.1.2015 година (петок).

Студентите можат да пријават само еден предмет кој го слушале во летниот семестар во учебната 2013/2014 и за истиот ги реализирале академските обврски (потпис и заверен семестар).

Пријавувањето на испитот за дополнителната ден сесија, студентите можат да го реализираат на 21.1.2015 година на шалтерите од Службата за студентски прашања од 12:30 до 14:30 часот со доставување: пријава за испит, уплата за административна такса од 50,00 ден (обврзно на уплатница) и уплатница од 1.200,00 денари на факултетската жиро сметка, со цел на дознака – дополнителна ден сесија.

Скопје, 13.1.2015 год.

Служба за студентски прашања при ФЕИТ

СП ФЕИТ

copy_of_SPFEIT_Logo.jpg

Годишен распоред на испити

icon_cal5.png

Студентски правобранител
Студентски парламент за УКИМ
Веб:
http://spukm.org.mk
Адреса:
Ул. „М. Теодосие Гологанов“ бр. 28/13, 1000 Скопје

Контакт:
spukm.mk@gmail.com
02 / 3223 024
ЖИРО СМЕТКИ НА ФАКУЛТЕТОТ

Жиро сметки на ФЕИТ