Лични алати
Пријави се
Трага: Дома I Циклус Тековни соопштенија за студентите СООПШТЕНИЕ за календар на активности поврзани со доставување и одбрана на дипломски трудови во јуни 2014

СООПШТЕНИЕ за календар на активности поврзани со доставување и одбрана на дипломски трудови во јуни 2014

С О О П Ш Т Е Н И Е

Kалендар на активности поврзани со доставување и одбрана на дипломски трудови во јуни 2014

 

Се известуваат наставниците (ментори) и студентите од ФЕИТ дека пријавените и подготвени дипломски трудови во периодот пред летните одмори во 2014 год. може да ги достават и одбранат согласно следните датуми:

  • поднесување барање за одбрана на дипломските трудови: заклучно со 27 јуни;
  • одбрана на дипломските трудови: заклучно со 4 јули*;
  • доставување записник од одбрана и пополнување картон за дипломирани: заклучно со 4 јули;
  • издавање уверение за дипломиран: заклучно со 9 јули;

Студентите кои ќе одбранат дипломски труд по 4 јули, уверението за дипломиран студент ќе можат да го подигнат по 18 август.

Скопје, 20.06.2014

Од Деканатот при ФЕИТ - Скопје