Лични алати
Пријави се
Трага: Дома I Циклус Тековни соопштенија за студентите Соопштение во врска со програмата ЕРАЗМУС+ за академската 2014/2015 година

Соопштение во врска со програмата ЕРАЗМУС+ за академската 2014/2015 година

erasmusP_plus_logo.png

Во врска со програмата ЕРАЗМУС-плус, ве информираме за термините на одржување на контролните испити по странски јазик на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ - Скопје, и тоа:

 • Англиски јазик
   • 24, 25, 28, 29 и на 30 април 2014 г. од 11 ЧАСОТ;
   • од 5 до 9 мај 2014 г. од 11 ЧАСОТ;
   • од 12 до 15 мај 2014 г. од 11 ЧАСОТ.
 • Германски јазик
   • 25 април и на 6 мај 2014 г. од 11 ЧАСОТ.
 • Италијански јазик
   • 28 април и 5 мај 2014 г. од 11 ЧАСОТ.
 • Француски јазик
   • 7 мај 2014 г. од 11 ЧАСОТ.

За другите странски јазици испитот ќе се реализира во договор со Деканатот и со соодветниот професор.  По полагање на контролниот испит, кандидатот добива уверение за познавање на странски јазик на соодветното рамниште во согласност со Европската јазична рамка. За пријавување за испитот и за сите дополнителни информации, заинтересираните да се обратат во Архивата на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ - Скопје.

Контакт-телефон: 02 32 40 436