Лични алати
Пријави се
Трага: Дома I Циклус Тековни соопштенија за студентите СООПШТЕНИЕ-Систематски преглед

СООПШТЕНИЕ-Систематски преглед

Објавено 01.12.2016

С О О П Ш Т Е Н И Е

Систематски преглед

 

Студентите запишани по првпат во прва студиска година во учебната 2016/2017 година имаат обврска во периодот од 1.12.2016 до 24.12.2016 година од 07:30 до 10:00 часот да извршат систематки преглед согласно Одлуката бр. 5-1862-73 донесена од страна на Ректоратот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ Скопје.

Горенаведениот термин за систематски преглед даден од страна на З.У. Поликлиника на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ Скопје, студентите ќе мора да го почитуваат при што треба да носат индекс во кој се става печат за извршен систематски преглед. Службата за студентски прашања ќе врши контрола за извршен систематски преглед при заверката на зимскиот семестар, односно на студентот нема да му биде заверен зимскиот семестар доколку З.У. Поликлиника на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ Скопје не потврди во индексот дека студентот е систематски прегледан.

При прегледот студентите освен индекс треба да носат и заверена здравствена легитимација и копија од здраствената легитимација од 2ра до 5та страна.

sistematski.jpg

Скопје, 1.12.2016 год.

Студентска служба при ФЕИТ

СП ФЕИТ

copy_of_SPFEIT_Logo.jpg

Годишен распоред на испити

icon_cal5.png

Студентски правобранител
Студентски парламент за УКИМ
Веб:
http://spukm.org.mk
Адреса:
Ул. „М. Теодосие Гологанов“ бр. 28/13, 1000 Скопје

Контакт:
spukm.mk@gmail.com
02 / 3223 024
ЖИРО СМЕТКИ НА ФАКУЛТЕТОТ

Жиро сметки на ФЕИТ