Лични алати
Пријави се
Трага: Дома I Циклус Тековни соопштенија за студентите СООПШТЕНИЕ - Систематски преглед

СООПШТЕНИЕ - Систематски преглед

Објавено 31.01.2014

С О О П Ш Т Е Н И Е

СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД за студентите запишани по првпат во прва студиска година во учебната 2013/2014 година


Студентите запишани по првпат во прва студиска година во учебната 2013/2014 година имаат обврска во периодот од 03.02. до 15.02.2014 година да извршат систематски преглед согласно Одлуката бр. 5-1862-73 донесена од страна на Ректоратот на УКИМ.

Горенаведениот термин за систематски преглед даден од страна на ЗУ Поликлиника на УКИМ, студентите ќе мора да го почитуваат при што треба да носат индекс во кој се става печат за извршен систематски преглед. Службата за студентски прашања ќе врши контрола за извршен систематски преглед при заверката на летниот семестар, односно на студентот нема да му биде заверен летниот семестар доколку не извршил систематски преглед.

sistematski.png

Скопје, 31.01.2014 год.

Студентска служба при ФЕИТ

СП ФЕИТ

copy_of_SPFEIT_Logo.jpg

Годишен распоред на испити

icon_cal5.png

Студентски правобранител
Студентски парламент за УКИМ
Веб:
http://spukm.org.mk
Адреса:
Ул. „М. Теодосие Гологанов“ бр. 28/13, 1000 Скопје

Контакт:
spukm.mk@gmail.com
02 / 3223 024
ЖИРО СМЕТКИ НА ФАКУЛТЕТОТ

Жиро сметки на ФЕИТ