Лични алати
Пријави се
Трага: Дома I Циклус Тековни соопштенија за студентите СООПШТЕНИЕ - Неактивирани предмети за летниот семестар во учебната 2013/2014 година

СООПШТЕНИЕ - Неактивирани предмети за летниот семестар во учебната 2013/2014 година

Објавено 07.03.2014

Предмет

Бр. на студенти

Податочно рударење

3

Визуелно програмирање

2

Дистрибуирани компјутерски системи - ИНФО

2

Електрични погони

2

Енергетски преобразувачи 2

2

Интелигентни информациони системи

2

Ветрогенератори

1

Интелигентни роботи и репрезентација на знаење

1

Комуникациони технологии

1

Микросетила и мерни системи

1

Основи на ФВ инженерство

1

Процесирање на сигнали во телекомуникациите

1

Системи за учење на растојание и дигитални библиотеки

1

Управување со компјутерско комуникациони мрежи

1

Развој на компјутерски игри засновани на физич. законит.

0

Студентите кои избрале предмет од листата треба да го заменат со веќе активиран предмет, односно со предмет кој веќе го има на распоредот.

Промената се врши со достава на индекс, стариот интерен лист на веќе избраните предмети и пополнување на нов интерен лист.

Промената на неактивираните предмети ќе се врши само на 10 и 11.03.2014 год. на шалтерите од службата од 12:30 до 15:00 h.

07.03.2014 год.

Од Деканатот на ФЕИТ