Лични алати
Пријави се
Трага: Дома I Циклус Тековни соопштенија за студентите Предмети што не се активираат во зимскиот семестар, учебна 2014/15 година

Предмети што не се активираат во зимскиот семестар, учебна 2014/15 година

Обновено 18.08.2014

Предмети што не се активираат во зимскиот семестар, учебна 2014/15 година


Шифра

Предмет

СП

Сем

З/И

Фонд

ETF024Z06

ЕЕУ за специјална намена

ЕЕУ

7

и

3+0+1+0

ETF083Z02

Web дизајн

ИКИ

7

и

2+1+2+0

ETF083Z04

Вовед во роботика

ЕРПС

7

и

2+2+1+0

ETF084Z02

Web базирани системи

ИКИ

7

и

2+1+2+1

ETF084Z03

Визуелизација

ИКИ

7

и

2+1+2+1

ETF084Z05

Менаџмент на ИКТ и CASE методологија

ИКИ

7

и

2+2+1+1

ETF084Z06

Мрежен софтвер

ИКИ

7

и

2+1+2+0

ETF084Z07

Програмирање на специјални ефекти и видео игри

ИКИ

7

и

2+1+2+0

ETF084Z09

Современи процесорски архитектури

ИКИ

7

и

2+2+1+0

ФЕИТ07З009

Компјутерски компоненти и периферии

КТИ

3

и

2+1+2+0

ФЕИТ07З010

Компјутерска графика - стандардни графички библиотеки

КТИ

3

и

2+1+2+0

ФЕИТ07З020

Проектирање системи со HDL

КТИ

5

и

2+2+1+0

ФЕИТ07З022

Географски информациони системи

КТИ

5

и

2+1+2+0

ФЕИТ10З018

Системи за навигација

ТКИИ

5

и

3+1+1+0

Продекан за настава

Проф. д–р Христина Спасевска