Лични алати
Пријави се
Трага: Дома I Циклус Тековни соопштенија за студентите Листа на предмети што нема да се активираат во летниот семестар 2015/2016

Листа на предмети што нема да се активираат во летниот семестар 2015/2016

Објавено 18.01.2016

р.б.

Листа на предмети што нема да се активираат во летниот семестар 2015/16

1

ФЕИТ07Л014

Мрежни и интернет апликации

2

ФЕИТ07Л015

Веб системи и сервери

3

ФЕИТ07Л028

Администрирање со бази на податоци

4

ФЕИТ07Л027

Мрежни оперативни системи

5

ФЕИТ07Л042

Менаџмент на ИКТ и CASE методологија

6

ФЕИТ07Л043

Мобилни информациони системи

7

ФЕИТ07Л046

Сензорски системи

8

ФЕИТ07Л048

Мрежен софтвер и управување со компјутерски мрежи

9

ФЕИТ10Л023

Дигитална телевизија

10

ФЕИТ01Л023

Автоматизација на биотехнолошки процеси

11

ФЕИТ01Л026

Мобилна роботика