Лични алати
Пријави се
Трага: Дома I Циклус Тековни соопштенија за студентите Листа на предмети што нема да се активираат - летен семестар 2013/14

Листа на предмети што нема да се активираат - летен семестар 2013/14

ЛИСТА НА ПРЕДМЕТИ ШТО НЕМА ДА СЕ АКТИВИРААТ

летен семестар во учебна година 2013/14

КТИ

Четврти семестар

Развој на кориснички работни интерфејси

ИКИ

Шести семестар

Сензорски системи

Електронска и мобилна комерција

Проектирање на вградливи компјутерски компоненти

Препознавање на облици

Кориснички интерфејси

Методи на програмирање

Алгоритми за анализа на податоци

ИКИ

Осми семестар

Управување со компјутерско комуникациони мрежи

Пресметување со високи перформанси

Процесни компјутери

ИНФО

Шести семестар

Информациони системи

Дистрибуирани компјутерски системи

Обработка на слики

ЕЕУ

Компјутерски методи за проектирање на ЕМТА

Осми семестар

Анализа и дизајн на информациони системи

Електромагнетна компатибилност во енергетика

СП ФЕИТ

copy_of_SPFEIT_Logo.jpg

Годишен распоред на испити

icon_cal5.png

Студентски правобранител
Студентски парламент за УКИМ
Веб:
http://spukm.org.mk
Адреса:
Ул. „М. Теодосие Гологанов“ бр. 28/13, 1000 Скопје

Контакт:
spukm.mk@gmail.com
02 / 3223 024
ЖИРО СМЕТКИ НА ФАКУЛТЕТОТ

Жиро сметки на ФЕИТ