Лични алати
Пријави се
Трага: Дома I Циклус Тековни соопштенија за студентите Листа на неактивирани предмети за зимскиот семестар во учебната 2016/2017 година

Листа на неактивирани предмети за зимскиот семестар во учебната 2016/2017 година

шифра

Наслов

ФЕИТ07З037

ИКТ во интелигентни мрежи

ФЕИТ07З02

Географски информациони системи

ФЕИТ07З039

Надежност на системи и софтвер

ФЕИТ07З038

Компајлери

ФЕИТ07З036

Моделирање и симулациски околини

ФЕИТ07З034

Оперативни системи, модули и драјвери за вградливи системи

ФЕИТ07З023

Вградливи компјутерски системи и компоненти

ФЕИТ07З020

Проектирање системи со HDL

ФЕИТ07З010

Компјутерска графика - стандардни графички библиотеки

ФЕИТ07З009

Компјутерски компоненти и периферии

ФЕИТ04З023

Фотоволтаична конверзија на сончева во електрична енергија

ФЕИТ01З021

Биоинженерство

ФЕИТ01З020

Системи на управување кај возилата

ФЕИТ01З018

Водење и управување на подвижни објекти

ФЕИТ01З017

Автоматско управување на електроенергетски системи

СП ФЕИТ

copy_of_SPFEIT_Logo.jpg

Годишен распоред на испити

icon_cal5.png

Студентски правобранител
Студентски парламент за УКИМ
Веб:
http://spukm.org.mk
Адреса:
Ул. „М. Теодосие Гологанов“ бр. 28/13, 1000 Скопје

Контакт:
spukm.mk@gmail.com
02 / 3223 024
ЖИРО СМЕТКИ НА ФАКУЛТЕТОТ

Жиро сметки на ФЕИТ