Лични алати
Пријави се
Трага: Дома I Циклус Тековни соопштенија за студентите Листа на неактивирани предмети за зимскиот семестар во учебната 2015/2016 година

Листа на неактивирани предмети за зимскиот семестар во учебната 2015/2016 година

Објавено 25.08.2015

шифра

Наслов

ФЕИТ10З032

Омрежување толерантно на доцнење

ФЕИТ10З018

Системи за навигација

ФЕИТ09З020

Микромрежи

ФЕИТ09З003

Инженерска економија

ФЕИТ07З039

Надежност на системи и софтвер

ФЕИТ07З038

Компајлери

ФЕИТ07З036

Моделирање и симулациски околини

ФЕИТ07З034

Оперативни системи, модули и драјвери за вградливи системи

ФЕИТ07З023

Вградливи компјутерски системи и компоненти

ФЕИТ07З020

Проектирање системи со HDL

ФЕИТ07З010

Компјутерска графика - стандардни графички библиотеки

ФЕИТ07З009

Компјутерски компоненти и периферии

ФЕИТ04З010

Системи за менаџмент на квалитет и регулатива во електроенергетиката

ФЕИТ01З021

Биоинженерство

ФЕИТ01З020

Системи на управување кај возилата

ФЕИТ01З018

Водење и управување на подвижни објекти

ФЕИТ01З017

Автоматско управување на електроенергетски системи

ФЕИТ01З016

Индустриски мрежи