Лични алати
Пријави се
Трага: Дома I Циклус Тековни соопштенија за студентите Избран заменик студентски правобранител

Избран заменик студентски правобранител

Објавено 18.10.2014

Избран заменик студентски правобранител

 

По спроведениот конкурс за избор на заменик студентски правобранител на Факултетот за електроника и информациски технологии, кој го иницираше Студентскиот правобранител на Универзитетот, а го спроведе Студентсиот парламент на Факултетот за електроника и информациски технологии, избрана е Елена Јовчевска која во навремениот рок ги поднесе потребните документи кои потврдуваат дека истата ги исполнува наведените услови за избор, односно е редовен студент со просечна оценка на студии од минимум 7,00, има завршено најмалку втор семестар и поседува организациски и комуникациски вештини.

За сите прашања кои се во надлежност на заменикот студентски правобранител, студентите можат да се обратат на е-маил адресата elena.jovchevska@hotmail.com или на тел. број 078/813-364.