Лични алати
Пријави се
Трага: Дома I Циклус Студентски пракси Резултати од објавениот оглас за вршење на практична работа

Резултати од објавениот оглас за вршење на практична работа

Обновено на 13.06.2014

Резултати од објавениот оглас за вршење на практична работа

 

Во врска со објавениот оглас за вршење практична работа на кој студентите од Факултетот за електротехника и информациски технологии аплицираа, одбрани се следниве студенти и истите треба да го исконтактираат доц. д-р. Живко Коколански за подетални информации околу изведувањето на праксата:

Одобрени пракси

Компанија

Област

Термин

Ивана Спиридоновска

Комерцијална банка

Компјутерско инженерство

Јули

Зоранчо Стумбов

Комерцијална банка

Компјутерско инженерство

Август

Емилија Бабалеска

Комерцијална банка

Телекомуникации

Јули

Ивана Николоска

Комерцијална банка

Телекомуникации

Август

Игор Котев

НЕКСТСЕНСЕ

Компјутерско инженерство

Во договор со компанијата

Кристијан Ристовски

НЕКСТСЕНСЕ

Компјутерско инженерство

Во договор со компанијата

Мими Прочкова

НЕКСТСЕНСЕ

Компјутерско инженерство

Во договор со компанијата

Ивана Андоновска

ИНТЕР ДАНГОВ ДООЕЛ СКОПЈЕ

Компјутерско инженерство

Јуни-јули

Томе Мицков

Институт за стандардизација на РМ

Електроенергетика

Јуни-септември

Ивана Наткова

Институт за стандардизација на РМ

Електроенергетика

Јуни-септември

Илија Рушковски

Институт за стандардизација на РМ

Автоматика и роботика

Јуни-септември

Мартин Василевски

Институт за стандардизација на РМ

Автоматика и роботика

Јуни-септември

Авдула Сељмани

Институт за стандардизација на РМ

Електроника

Јуни-септември

Антонио Филипоски

Институт за стандардизација на РМ

Електроника

Јуни-септември

Христина Марошевиќ

Институт за стандардизација на РМ

Телекомуникации

Јуни-септември

Христијан Цуцулоски

Институт за стандардизација на РМ

Телекомуникации

Јуни-септември

Александра Давиткова

Институт за стандардизација на РМ

Компјутерско инженерство

Јуни-септември

Мартина Каранфиловска

Институт за стандардизација на РМ

Компјутерско инженерство

Јуни-септември

Давид Петков

Еликософт

Компјутерско инженерство

Јуни-август

Виктор Манев

Еликософт

Компјутерско инженерство

Јуни-август

Александра Кузмановска

ИНТЕР ДАНГОВ ДООЕЛ СКОПЈЕ

Компјутерско инженерство

Мај-јули

Ивана Лазаровска

ИНТЕР ДАНГОВ ДООЕЛ СКОПЈЕ

Компјутерско инженерство

Мај-јули

Билјана Божиновска

НЕКСТСЕНСЕ

Компјутерско инженерство

мај-октомври

Ивана Спиридоновска

НЕКСТСЕНСЕ

Компјутерско инженерство

мај-октомври

Ѓорги Пеев

Asseco SEE - сектор CARDS

Електроника

30.06-27.07

Ивана Ристовска

Asseco SEE - сектор AIS

Телекомуникации

30.06-27.07

Синиша Пецов

Asseco SEE - сектор AIS

Телекомуникации

28.07-22.08

Драгана Попова

Asseco SEE - сектор CAS

Компјутерско инженерство

30.06-27.07

Адријана Попова

Asseco SEE - сектор Banking

Компјутерско инженерство

30.06-27.07

Јане Митков

Раде Кончар - Контактори и Релеи ДОО Скопје

Електроенергетика

Прва група

Васил Божикалиев

Раде Кончар - Контактори и Релеи ДОО Скопје

Електроенергетика

Прва група

Дарко Петровски

Раде Кончар - Контактори и Релеи ДОО Скопје

Електроенергетика

Прва група

Никола Донев

Раде Кончар - Контактори и Релеи ДОО Скопје

Електроенергетика

Втора група

Александар Петроски

Раде Кончар - Контактори и Релеи ДОО Скопје

Електроенергетика

Втора група

Јана Талевска

НЕТРА доо - Скопје

телекомуникации

01.06 - 01.09.2014

Климент Пециоски

НЕТРА доо - Скопје

телекомуникации

01.06 - 01.09.2014

Филип Цветкоски

Раде Кончар ТЕП

Електроенергетика

Во договор со компанијата

Бојана Пешевска

Раде Кончар ТЕП

Електроенергетика

Во договор со компанијата

Мартин Ристески

Раде Кончар ТЕП

Електроенергетика

Во договор со компанијата

Марјан Угриновски

Раде Кончар ТЕП

Електроенергетика

Во договор со компанијата

Далибор Митев

Раде Кончар ТЕП

Автоматика

Во договор со компанијата

Андријана Цековска

Раде Кончар ТЕП

Автоматика

Во договор со компанијата

Милица Стојановска

Раде Кончар ТЕП

Автоматика

Во договор со компанијата

Оливер Величковски

Раде Кончар ТЕП

Автоматика

Во договор со компанијата

Стефанија Стојановска

Пивара – Сектор БАП

Електроенергетика

Септември*

Дејан Колоски

Пивара – Сектор БАП

Електроенергетика

Октомври*

Илија Калински

Пивара – Сектор БАП

Автоматика

Јули*

Ивана Тодороска

Пивара – Сектор БАП

Автоматика

Август*

Иво Ралиќ

Пивара – Сектор БАП

Автоматика

Септември*

Милан Данаиловски

Пивара – Сектор пиво

Електроенергетика

Во договор со компанијата*

Дарко Тодоровски

Пивара – Сектор пиво

Електроенергетика

Август*

Филип Цветковски

Пивара – Сектор пиво

Електроенергетика

Септември*

Милош Николиќ

Пивара – Сектор пиво

Автоматика

Јули*

Ненад Николиќ

Пивара – Сектор пиво

Автоматика

Август*

*Распределбата на месеците за реализација на праксите е направена согласно пријавите на студентите и барањето на компанијата во еден период да има најмногу два практиканти по сектор кои се од различна студиска програма.

Потребните контакт информации за компаниите каде на студентот му е одобрена пракса, може да се добијат од Центарот за кариера. Студентите на кои им се одобрени практикантските места се должни да го известат Центарот за кариера, за терминот кога ќе ја извршуваат праксата.

Списокот на студенти континуирано ќе се надополнува со ново одобрените пракси.

Контакт,

доц. д-р. Живко Коколански

kokolanski@feit.ukim.edu.mk

СП ФЕИТ

copy_of_SPFEIT_Logo.jpg

Годишен распоред на испити

icon_cal5.png

Студентски правобранител
Студентски парламент за УКИМ
Веб:
http://spukm.org.mk
Адреса:
Ул. „М. Теодосие Гологанов“ бр. 28/13, 1000 Скопје

Контакт:
spukm.mk@gmail.com
02 / 3223 024
ЖИРО СМЕТКИ НА ФАКУЛТЕТОТ

Жиро сметки на ФЕИТ