Лични алати
Пријави се
Трага: Дома I Циклус Студентски пракси Платена пракса во Швајцарија

Платена пракса во Швајцарија

Рок на аплицирање: до 1 февруари 2015 година

Факултетот за компјутерски и комуникациски науки IC обезбедува практикантска работа во летниот период за студентите запишани на прв или втор циклус студии на еквивалентни програми од областа на компјутерски науки, компјутерски инженеринг, телекомуникации или електротехника.

Повеќе информации на http://ic.epfl.ch/SummerAtEPFL.

SummerAtEPFL