Лични алати
Пријави се
Трага: Дома I Циклус Студентски пракси Платена пракса во Швајцарија

Платена пракса во Швајцарија

Рок на аплицирање: до 1 февруари 2015 година

Факултетот за компјутерски и комуникациски науки IC обезбедува практикантска работа во летниот период за студентите запишани на прв или втор циклус студии на еквивалентни програми од областа на компјутерски науки, компјутерски инженеринг, телекомуникации или електротехника.

Повеќе информации на http://ic.epfl.ch/SummerAtEPFL.

SummerAtEPFL

СП ФЕИТ

copy_of_SPFEIT_Logo.jpg

Годишен распоред на испити

icon_cal5.png

Студентски правобранител
Студентски парламент за УКИМ
Веб:
http://spukm.org.mk
Адреса:
Ул. „М. Теодосие Гологанов“ бр. 28/13, 1000 Скопје

Контакт:
spukm.mk@gmail.com
02 / 3223 024
ЖИРО СМЕТКИ НА ФАКУЛТЕТОТ

Жиро сметки на ФЕИТ