Лични алати
Пријави се
Трага: Дома I Циклус Студентски пракси Оглас за практична работа во Комерцијална банка АД Скопје

Оглас за практична работа во Комерцијална банка АД Скопје

Рок на аплицирање: до 20 април 2016

Секторот за информатичка технологија при Комерцијална Банка АД Скопје објавува оглас за практична работа за четири студенти од нашиот Факултет  во текот на летните месеци (јули-август), по двајца практиканти во секој месец.

Пријавувањето на заинтересираните кандидати се врши преку пополнување на формуларот поставен подолу на оваа страна најдоцна до 20.04.2016.

Покрај пополнетите податоци во формуларот, потребно е сите кандидати да испратат CV на следниот контакт nkiteva@feit.ukim.edu.mk.

Избраните кандидати ќе бидат повикани на интервју во просториите на Комерцијална Банка АД Скопје.

Огласот е отворен до 20.04.2016 год.

Линкот за поставување на формата во страната е следниот:

СП ФЕИТ

copy_of_SPFEIT_Logo.jpg

Годишен распоред на испити

icon_cal5.png

Студентски правобранител
Студентски парламент за УКИМ
Веб:
http://spukm.org.mk
Адреса:
Ул. „М. Теодосие Гологанов“ бр. 28/13, 1000 Скопје

Контакт:
spukm.mk@gmail.com
02 / 3223 024
ЖИРО СМЕТКИ НА ФАКУЛТЕТОТ

Жиро сметки на ФЕИТ