Лични алати
Пријави се
Трага: Дома I Циклус Студентски пракси Оглас за платена обука во Цементарница УСЈЕ

Оглас за платена обука во Цементарница УСЈЕ

Објавено 29.01.2016

Oglas_za_platena_Obuka_1.jpg
Oglas_za_platena_Obuka_2.jpg

Аплицирањето се врши само на веб страницата на Цементарница УСЈЕ АД Скопје http://usje.com.mk каде заинтересираните кандидати треба да ја пополнат електронската апликација за CV и да ги прикачат потребните документи.

Сите апликации ќе се сметаат строго доверливи.

Контактирани ќе бидат само кандидатите избрани за интервју.

 

 

ГРУПАЦИЈА ТИТАН

ЦЕМЕНТАРНИЦА "УСЈЕ" А.Д - СКОПЈЕ

ул. Борис Трајковски 94, 1000 Скопје, Р. Македонија, Тел.: + 389 2 2782 500, Продажба: 2786 536, Факс: 2786 314

WWW.USJE.COM.MK

СП ФЕИТ

copy_of_SPFEIT_Logo.jpg

Годишен распоред на испити

icon_cal5.png

Студентски правобранител
Студентски парламент за УКИМ
Веб:
http://spukm.org.mk
Адреса:
Ул. „М. Теодосие Гологанов“ бр. 28/13, 1000 Скопје

Контакт:
spukm.mk@gmail.com
02 / 3223 024
ЖИРО СМЕТКИ НА ФАКУЛТЕТОТ

Жиро сметки на ФЕИТ