Лични алати
Пријави се
Трага: Дома I Циклус Огласи за вработување Оглас за вработување во СОСУ "Илинден"

Оглас за вработување во СОСУ "Илинден"

Објавено 15.12.2016

Оглас за вработување во Средно општинско стучно училиште Илинден, општина Илинден


Средното општинско стучно училиште Илинден, oпштина Илинден има потреба од професор по стручните предмети од областа на електротехниката.

Потребни квалификации:

Дипломиран инженер по електротехника и информациски технологии (ЕТФ/ФЕИТ);

Насока: КТИА/КСИА/КСИАР;

Со и без работно искуство.

Пожелно е со педагошко-психолошка и методска доквалификација;

Повеќе за Средното општинско стучно училиште Илинден, општина Илинден ќе најдете на

http://www.sosuilinden.edu.mk/

Начин на аплицирање:

Контакт: Зоран Арсовски

тел: 075407436

e-mail: zoranarsovski2000@yahoo.de