Лични алати
Пријави се
Трага: Дома I Циклус Студентски пракси Оглас за вршење на практична работа

Оглас за вршење на практична работа

Објавено 03.05.2015

Неколку домашни компании ја користат можноста преку Факултетската веб страна да огласат одреден број на позиции за изведување на практична работа за кои студентите од нашиот Факултет може да аплицираат.

Секој од студентите има право да аплицира за најмногу две пракси. Критериумот за избор на практикантот зависи од специфичноста на областа на практикантската работа, студиската програма на која е запишан студентот, освоените кредити и постигнатиот просек. Сите заинтересирани студенти од втора, трета и четврта година треба да го пополнат формуларот најдоцна до датумот назначен како рок на пријавување.Компанија

Област/Подрачје за пракса

Број на пракси

Термин (Период на реализација на праксата)

Посебни услови

Рок на пријавување

1

Институт за стандардизација на РМ

Електроенергетски насоки

2

јуни-септември

12.06.2015

2

Институт за стандардизација на РМ

Автоматика и роботика

2

јуни-септември

12.06.2015

3

Институт за стандардизација на РМ

Електроника

2

јуни-септември

12.06.2015

4

Институт за стандардизација на РМ

Телекомуникации

2

јуни-септември

12.06.2015

5

Институт за стандардизација на РМ

Компјутерско инженерство

2

јуни-септември

12.06.2015

6

Раде Кончар - Контактори и Релеи ДОО Скопје

Електроенергетски насоки

3+3

Јули-август

студенти од трета и четврта година

12.06.2015

7

Компанија Раде Кончар - ТЕП

Електроенергетски насоки

1+1+1+1

Во текот на целата година

Еден студент месечно

12.06.2015

8

Компанија Раде Кончар - ТЕП

Автоматика

1+1+1+1

Во текот на целата година

Еден студент месечно

12.06.2015

9

Комерцијална банка АД Скопје

Телекомуникации

1

јули,август

Еден студент месечно

12.06.2015

10

Комерцијална банка АД Скопје

Компјутерско инженерство

1

јули,август

Еден студент месечно

12.06.2015

11

МАКСТИЛ

Електроенергетски насоки

4

Во текот на целата година

Еден студент месечно

12.06.2015

12

КМГ Квазар

Компјутерско инженерство

2

јули,август

Еден студент месечно

12.06.2015

СП ФЕИТ

copy_of_SPFEIT_Logo.jpg

Годишен распоред на испити

icon_cal5.png

Студентски правобранител
Студентски парламент за УКИМ
Веб:
http://spukm.org.mk
Адреса:
Ул. „М. Теодосие Гологанов“ бр. 28/13, 1000 Скопје

Контакт:
spukm.mk@gmail.com
02 / 3223 024
ЖИРО СМЕТКИ НА ФАКУЛТЕТОТ

Жиро сметки на ФЕИТ