Дома
Менаџментот на Македонски Телеком на средба со Деканатот и студените на ФЕИТ