Лични алати
Пријави се
Трага: Дома II Циклус Тековни соопштенија за студентите Заверка на летен семестар во учебната 2018/2019

Заверка на летен семестар во учебната 2018/2019

Објавено на 21.5.2019

С О О П Ш Т Е Н И Е

Заверка на летен семестар во учебната 2018/2019 -

Втор циклус


Заверка на летен семестар во учебната 2018/2019 за студентите од II циклус на студии – магистерски студии ќе се врши  од 12:30 до 14:30 часот  на шалтерите на Службата за студентски прашања од:

7. 6. до 12. 6. 2019 (генерации 2013 – 2018)

Потребни документи:

1. Индекс (со реализиран потпис за предметите што се слушани во летниот семестар)

2. Образец A4 за заверување на семестар (предмети) со уплатница од 50,00 ден. за административна такса

3. Уплатница за реализирана финална рата.

*** Кој нема подмирено: Уплатница за еквивалентирани предмети (300 ден по предмет), уплата за дополнителни кредити (25 ЕУР /денарски еквивалент по кредит).

НАПОМЕНИ:

  • Празен семестар само се запишува, не треба да се заверува ?!

** За задоцнета заверка и упис на семестар студентите плаќаат по 500,00 денари административен трошок на факултетската жиро с-ка.

 

Скопје, 21.5.2019 година                                                                Одделение за студентски прашања на ФЕИТ