Лични алати
Пријави се
Трага: Дома II Циклус Тековни соопштенија за студентите Заверка на летен семестар во учебната 2016/2017 за студентите од II циклус студии

Заверка на летен семестар во учебната 2016/2017 за студентите од II циклус студии

С О О П Ш Т Е Н И Е

Заверка на летен семестар во учебната 2016/2017

 

Заверка на летен семестар во учебната 2016/2017 за студентите од II циклус на студии – магистерски студии ќе се врши  од 12:30 до 14:30 ч на шалтерите на Студентска служба:

 

  • 8. VI. до 12. VI. 2017 (генерации 2008 до 2012)

 

Потребни документи за студенти кои заверуваат семестар (слушале предмет во летниот семестар 2015/2016):

1. Индекс (со реализиран потпис за предметите што се слушани во летниот семестар, доколку има такви)

2. Образец A4 за заверување на семестар со уплатница од 50,00 ден. за административна такса

 

  • 8. VI. до 13. VI. 2017 (генерации 2013 – 2016)

(НОВИ студиски програми – iKnow)

 

Потребни документи:

1. Индекс (со реализиран потпис за предметите што се слушани во летниот семестар)

2. Образец A4 за заверување на семестар (предмети) со уплатница од 50,00 ден. за административна такса

3. Уплатница за реализирана финална рата.

*** Кој нема подмирено: Уплатница за еквивалентирани предмети (300 ден по предмет), уплата за дополнителни кредити (25 ЕУР /денарски еквивалент по кредит).

 

НАПОМЕНИ:

  • Празен семестар само се запишува, не треба да се заверува ?!

** За задоцнета заверка и упис на семестар студентите плаќаат по 500,00 денари административен трошок на факултетската жиро с-ка.

 

Скопје, 1.VI.2017 година

Студентска служба при ФЕИТ