Лични алати
Пријави се
Трага: Дома II Циклус Тековни соопштенија за студентите СООПШТЕНИЕ - Заверка на зимски и запишување летен семестар 2014/2015 - Втор циклус - магистерски студии (генерации 2008-2012)

СООПШТЕНИЕ - Заверка на зимски и запишување летен семестар 2014/2015 - Втор циклус - магистерски студии (генерации 2008-2012)

Објавено 17.02.2015

С О О П Ш Т Е Н И Е

Заверка на зимски и запишување летен семестар 2014/2015

ВТОР циклус  - магистерски студии

(генерации 2008 - 2012)


Доставувањето на комплетните документи за заверка на зимскиот и запишувањето на летниот семес­тар во учебната 2014/2015 го­дина ќе се врши на шалтерите од Службата за студентски прашања од 12:30 до 14:30 часот, во периодот

од 19.II до 25.II 2015 година

 

Потребни документи:

 • ИНДЕКС
 • ЗАВЕРКА:(за студенти кои запишале предмети слушани во зимскиот семестар):
  1. Реализиран потпис за предметите што се слушани во зимскиот семестар
  2. Образец за заверување семестар А4 пополнет со предметите што се слушале во зимскиот семестар со уплатница за административна такса од 50,00 денари.

 • ЗАПИШУВАЊЕ на летен семестар:
  1. Образец за запишување семестар А3 со уплатница за административна такса од 50,00 ден. и уплатница од 500,00 ден. на сметката на ФЕИТ (за празен семестар)
  2. Интерен пријавен лист

   (за студенти кои запишуваат/презапишуваат предмет) со соодветна Уплатница на факултетската жиро с-ка (уплатата е во вредност на кредитите што ги носат предметите кои се преслушуваат според студиската програма, цена на чинење на 1кредит = 1/60 од вредноста на студиската програма)

НАПОМЕНИ:

 1. Празен семестар НЕ се заверува.
 2. За задоцнета заверка и упис на семестар студентите плаќаат по 500,00 денари административен трошок на факултетската жиро с-ка.
 3. Уплатите за административните такси може да се извршат на една уплатница од 100,00 денари.


Скопје, 17.02.2015 година

Студентска служба при ФЕИТ