Лични алати
Пријави се
Трага: Дома II Циклус Тековни соопштенија за студентите СООПШТЕНИЕ за запишување зимски семестар во учебната 2016/2017 година (студенти запишани од 2008 до 2012 година)

СООПШТЕНИЕ за запишување зимски семестар во учебната 2016/2017 година (студенти запишани од 2008 до 2012 година)

Објавено 14.10.2016

СООПШТЕНИЕ

Запишување зимски семестар во учебната 2016/2017 година

ВТОР циклус - магистерски студии (За студенти запишани од 2008 до 2012 година)

 

Уписот на зимскиот семестар во учебната 2016/2017 за студентите од II циклус на студии – магистерски студии (студенти запишани во 2008 до 2012 година) ќе се врши

од 18.10 до 19.10.2016 година

од 12:30 до 14:30 ч на шалтерите на Студентска служба.

По наведениот рок запишувањето ќе се врши со надомест од 500,00 ден.

 

Потребни документи за запишување на зимскиот семетар

 

За СИТЕ студенти на втор циклус:

  1. Индекс
  2. Образец за запишување семестар (образец А3) со 50,00 ден. административна такса;

За студенти кои не преслушуваат предмети (празен семестар)

3. Уплатница од 500 ден, на сметката на ФЕИТ

За студенти кои преслушуваат предмет (односно заклучно со август/септем. испитен рок не ги положиле предметите од зимскиот семестар):

3. Уплатница (во вредност на кредитите што ги носат предметите кои се преслушуваат според студиската програма, цена на чинење на 1кредит = 1/60 од вредноста на студиската програма)

 

НАПОМЕНИ:

  1. Студентите запишани во учебните 2008/09, 2009/10, 2010/11 и 2011/12 треба да пријават нова тема за магистерски труд и да доплатат 500ЕУР.
  2. Студентите запишани во учебните 2012/13 година кои не пријавиле магистерски труд треба да уплатат административен надоместок од 3000 ден на сметката на ФЕИТ).
  3. За задоцнета заверка и упис на семестар студентите плаќаат по 500,00 ден. казна на факултетската жиро с-ка. ПРАЗАЕН семестар НЕ СЕ ЗАВЕРУВА!

Скопје, 14.10.2015 година

Студентска служба при ФЕИТ