Лични алати
Пријави се
Трага: Дома II Циклус Тековни соопштенија за студентите СООПШТЕНИЕ за запишување зимски семестар во учебната 2014/2015 година (студенти запишани во 2008 до 2012 година)

СООПШТЕНИЕ за запишување зимски семестар во учебната 2014/2015 година (студенти запишани во 2008 до 2012 година)

СООПШТЕНИЕ

Запишување зимски семестар во учебната 2014/2015 година

(За студенти запишани од 2008 до 2012 година)

 

Уписот на зимскиот семестар во учебната 2014/2015 за студентите од II циклус студии – магистерски студии (студенти запишани од 2008 до 2012 година) ќе се врши

од 06.10 до 08.10 2014 година

од 12:30 до 14:30 часот на шалтерите на Студентска служба.

По наведениот рок запишувањето ќе се врши со надомест од 500,00 ден.

 

Потребни документи за запишување на зимскиот семетар:


За СИТЕ студенти на втор циклус:

    1. Индекс
    2. Образец за запишување семестар (образец А3) со 50,00 ден. административна такса;

За студенти кои не преслушуваат предмети (празен семестар):

3. Уплатница од 500 ден, на сметката на ФЕИТ

За студенти кои преслушуваат предмет (односно заклучно со  август/септем.  испитен рок не ги положиле предметите од зимскиот семестар):

3. Уплатница (во вредност на кредитите што ги носат предметите кои се преслушуваат според студиската програма

цена на чинење на 1кредит = 1/60 од вредноста на студиската програма)

НАПОМЕНИ:

  1. Студентите запишани во учебните 2008/09 заклучно со 2012/13 година кои не пријавиле магистерски труд треба да уплатат административен надоместок од 3000 ден на сметката на ФЕИТ).
  2. За задоцнета заверка и упис на семестар студентите плаќаат по 500,00 ден. казна на факултетската жиро сметка. ПРАЗАЕН семестар НЕ СЕ ЗАВЕРУВА.

Скопје,  29.09.2014 година

Студентска служба при ФЕИТ

Navigation
ЖИРО СМЕТКИ НА ФАКУЛТЕТОТ

Жиро сметки на ФЕИТ

Студентски парламент за УКИМ
Веб:
http://spukm.org.mk
Адреса:
Ул. „М. Теодосие Гологанов“ бр. 28/13, 1000 Скопје

Контакт:
spukm.mk@gmail.com
02 / 3223 024
Студентски правобранител