Лични алати
Пријави се
Трага: Дома II Циклус Тековни соопштенија за студентите СООПШТЕНИЕ - Пријавување на испити од втор циклус на студии (нови студиски програми) за августовска испитна сесија 2014 година

СООПШТЕНИЕ - Пријавување на испити од втор циклус на студии (нови студиски програми) за августовска испитна сесија 2014 година

Објавено 14.08.2014

С О О П Ш Т Е Н И Е

Пријавување испити – НОВИ студиски програми – iKnow

 

Пријавувањето испити (ВТОР циклус студии) за студентите запишани на НОВИТЕ студиски програми (запишани од генерацијата 2013/2014) за августовската испитна сесија ќе се врши електронски, со користење на iKnow системот, во периодот од

14.08 до 27.08.2014 год.,

следејќи го Корисничкото упатство за студенти, дел 2.5.

За секој пријавен испит студентите задолжително треба да достават и уредно пополнета пријава (Образец А5) до предметниот наставник на самиот испит. Во пријавата  задолжително се внесуваат податоците за студентот, називот на предметот, предметниот наставник, студиската програма и серискиот број добиен од iKnow системот.

По овој рок студентите може да пријават испит во Службата за студентски прашања со надомест од 400,00 ден. за секоја задоцнета пријава најдоцна до два дена пред одржување на испитот.

Скопје, 14.08.2014 година

ОД СЛУЖБАТА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА