Лични алати
Пријави се

Електроника

шифрапредметдисциплина
ПД-03-06-01 Одбрани поглавја од електромагнетика д-р Љубен Јанев
ПД-03-06-02 Нумерички методи во електромагнетика д-р Љубен Јанев
ПД-03-06-03 Дигитално процесирање на сигнали д-р Момчило Богданов
ПД-03-06-04 Вејвлети и банки на филтри д-р Момчило Богданов
ПД-03-06-05 Мултирезолуциска анализа и реконструкција на сигнали д-р Момчило Богданов
ПД-03-06-06 Нелинеарни електрични кола д-р Љупчо Коцарев
ПД-03-06-07 Физика и моделирање на полупроводничките електронски елементи д-р Томислав Џеков
ПД-03-06-08 Оптоелектроника и оптичко процесирање на сигнали д-р Томислав Џеков
ПД-03-06-09 Компоненти и интеграции во енергетската електроника д-р Томислав Џеков
ПД-03-06-10 Микропроцесорски базирана инструментација д-р Методија Камиловски
ПД-03-06-11 Биомедицинска електроника д-р Методија Камиловски
ПД-03-06-12 Примена на енергетската електроника д-р Методија Камиловски
ПД-03-06-13 Дигитална телевизија д-р Љупчо Пановски
ПД-03-06-14 Процесирање и анализа на слика и видео д-р Љупчо Пановски
ПД-03-06-15 Микропроцесори и дигитални IC во енергетската електроника д-р Љупчо Пановски
ПД-03-06-16 Одбрани поглавја од енергетска електроника д-р Гоце Арсов
ПД-03-06-17 Електромагнетни влијанија во енергетската електроника д-р Гоце Арсов
ПД-03-06-18 Методи на симулација на енергетската електроника д-р Гоце Арсов
ПД-03-06-19 Дискретни трансформации: примена во процесирање на сигнали д-р Софија Богданова
ПД-03-06-20 Заштита на дигитални податоци со водено означување д-р Софија Богданова
ПД-03-06-21 Мoделирање на електрични погони д-р Слободан Мирчевски
ПД-03-06-22 Електромагнетни влијанија и принципи на заштита д-р Леонид Грчев
ПД-03-06-23 PWM техники во енергетската електроника д-р Љупчо Караџинов
ПД-03-06-24 Проектирање на импулсни извори за напојување д-р Љупчо Караџинов
ПД-03-06-25 Печатени електронски кола д-р Љупчо Караџинов
ПД-03-06-26 Аналогни VLSI интегрирани кола д-р Гоце Шутиновски
ПД-03-06-27 Примена на невронски мрежи во процесирање сигнали д-р Гоце Шутиновски
ПД-03-06-28 Интелигентни системи во енергетската електроника д-р Гоце Шутиновски
ПД-03-06-29 Дизајн на електронски кола и системи д-р Јосиф Ќосев
ПД-03-06-30 Методи за намалување на шумови во електронските системи д-р Јосиф Ќосев
ПД-03-06-31 Анализа и процесирање на биоелектрични сигнали д-р Лидија Ололоска
ПД-03-06-32 Водени елекромагнетни бранови д-р Лидија Ололоска
ПД-03-06-33 Одбрани поглавја од електромагнетна компатибилност д-р Лидија Ололоска-Гагоска, д-р Љубен Јанев
ПД-03-06-34 Кодирање на дигитална слика и видео д-р Зоран Ивановски

Предмети на постдипломски студии по Електроника