Лични алати
Пријави се

Прва година

I семестар

Математика 1 4+4+0+0
Основи на електротехника 1 4+4+1+0
Физика 1 3+2+2+0
Програмски јазици 2+2+2+0
Дефендологија 2+0+0+0
Физичко воспитание 0+2+0+0

 

II семестар

Математика 2
4+4+0+0
Основи на електротехника 2
4+3+2+0
Физика 2
3+2+2+0
Програмски јазици 2+2+2+0
Дефендологија 2+0+0+0
Физичко воспитание 0+2+0+0