Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми Поранешни студии VII-1-Академски додипломски студии Индустриска Електроенергетика и Автоматика

Индустриска Електроенергетика и Автоматика

III семестар

Математика III
4+4+0+0
Мерења во електротехниката 3+2+2+2
Електрични кола I 3+2+1+1
Техничка механика 3+2+0+0
Странски јазик 2+0+1+0

IV семестар

Математика IV 4+4+0+0
Материјали во електроиндустријата 3+0+1+2
Електрични кола II 3+2+1+1
Автоматско управување 3+2+1+2
Странски јазик 2+0+1+0

V семестар

Електромагнетни полиња 3+2+0+0
Индустриска електроника 4+2+2+0
Основи на електрични машини и трансформатори 4+3+0+0
Производни и разводни постројки 3+2+1+1
Нисконапонски електроенергетски инсталации 2+1+1+1

VI семестар

Мерења во електроиндустријата 3+1+2+0
Преносни и дистрибутивни системи 3+2+0+1
Електрични машини I 4+3+0+1
Нисконапонски апарати 3+1+1+1
Енергетски преобразувачи 3+1+1+1

VII семестар

Електромотрни погони I 4+2+1+1
Висок напон 3+0+2+0
Електрични машини II 3+2+1+1
Електротермија 3+1+2+1
Микромашини 3+1+1+0

VIII семестар

Електрична влеча 3+1+2+1
Проектирање на електрични машини 2+1+2+0
Електротермиски постројки 2+1+2+1
Испитување на електрични машини 2+0+3+1
Електромоторни погони II 4+1+2+1

IX семестар

Основни изборни предмети:
Филозофија и социологија на техниката 3+0+0+0
Автоматизација на производни процеси 2+2+1+1
Електрично осветление 2+1+1+0
Електрични елементи на автоматско управување 3+1+1+1
Електрични мерења на неелектрични величини 2+1+1+0
Електрично заварување 3+1+1+0
Несиметрични режими и преодни процеси во ЕМ 2+1+1+0
Дополнителни изборни предмети:
Менаџмент 3+0+0+0
Енергетска електроника 3+0+0+0