Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми II циклус (магистерски) Нови постдипломски студии - 2018/2019 Вградливи микрокомпјутерски системи (ВМС)

Вградливи микрокомпјутерски системи (ВМС)

Структура на студиската програма за втор циклус студии по Вградливи микрокомпјутерски системи


Задолжителни предмети I семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Современи микрокронтролери за проектирање вградливи системи

3+0+0+3

6

Изборни предмети I семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Изборен предмет 1

3+0+0+3

6

2.

Изборен предмет 2

3+0+0+3

6

3.

Изборен предмет 3

3+0+0+3

6

4.

Изборен предмет 4

3+0+0+3

6

Задолжителни предмети II семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Магистерска работа

0+0+0+20

20

Изборни предмети II семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Истражувачки проект од областа на вградливи микрокомпјутерски системи

0+0+0+6

6

2.

Универзитетски изборен предмет

2+0+0+2

4

Изборни предмети на студиската програма за втор циклус студии Вградливи микрокомпјутерски системи


Изборните предмети 1, 2 и 3 се избираат од листата А.

Изборниот предмет 4 се избира од листата Б  или од листата на сите наставни предмети застапени на единицата на универзитетот.

 


 

Изборни предмети I семестар (Листа А)

Предмет

часови

кредити

1.

Програмирање на вградливи системи во „С“

3+0+0+3

6

2.

Проектирање системи со FPGA

3+0+0+3

6

3.

DSP микроконтролери во реално време

3+0+0+3

6

4.

Проектирање системи со 8-битни микроконтролери

3+0+0+3

6

* Задолжително се избираат најмалку три од предложените изборни предмети од листата А

Изборни предмети I семестар (Листа Б)

Предмет

часови

кредити

1.

Програмирање со VxWorks

3+0+0+3

6

2.

Техники за дизајн на компјутерски системи

3+0+0+3

6

3.

Од микроелектроника до наноелектроника

3+0+0+3

6

4.

Интерфејси за комуни­кација и тестирање

3+0+0+3

6

5.

Проектирање системи со аналогни и комбинирани сигнали

3+0+0+3

6

6.

Современи мехатронички системи

3+0+0+3

6

** Се избира најмногу еден од предложените изборни предмети од листата Б, зависно од бројот на избрани предмети од листата  А

Изборни предмети II семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Истражувачки проект од областа на вградливи микрокомпјутерски системи

0+0+0+6

6

2.

Универзитетски изборен предмет

2+0+0+2

4