Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми II циклус (магистерски) Нови постдипломски студии - 2018/2019 Обновливи извори на енергија (ОИЕ)

Обновливи извори на енергија (ОИЕ)

 Наслов   тип 
Примена на обновливи извори на енергија Страна
Ветрогенераторски системи и технологии Страна
Енергетика и околина Страна
Енергетски аспекти на ветерни електрични централи Страна
Енергетски преобразувачи за обновливи извори на енергија Страна
Интеграција на производството од ОИЕ во ЕЕС Страна
Квалитет на електрична енергија од ОИЕ Страна
Обновливи извори на енергија (ОИЕ) Страна
Конструктивни компоненти на ветерни електрани Страна
Мали хидроцентрали Страна
Мерење на параметрите на обновливи извори Страна
Принцип на работа и карактеристики на сончеви ќелии Страна
Проектирање и градба на фотоволтаични системи Страна
Производство на сончеви панели Страна
Техноекономски аспекти на обновливи извори на енергија Страна
Технологии за добивање енергија од биомаса Страна
Технологии за складирање на сончевата енергија Страна
Технологии за сончеви ќелии Страна
Хибридни енергетски системи и микромрежи Страна
Иноваторство и трансфер на технологии Страна
Истражувачки проект од областа на обновливи извори на енергија Страна
1- Обновливи извори на енергија (1 - ОИЕ) Страна