Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми II циклус (магистерски) Нови постдипломски студии - 2018/2019 Наменски компјутерски системи (НКС)

Наменски компјутерски системи (НКС)

Структура на студиската програма за втор циклус студии по Наменски компјутерски системи


Задолжителни предмети I семестар

Предмет

часови

кредити

 

Програмата нема задолжителни предмети

 

 

Изборни предмети I семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Изборен предмет 1

3+0+0+3

6

2.

Изборен предмет 2

3+0+0+3

6

3.

Изборен предмет 3

3+0+0+3

6

4.

Изборен предмет 4

3+0+0+3

6

5.

Изборен предмет 5

3+0+0+3

6

Задолжителни предмети II семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Магистерска работа

0+0+0+20

20

Изборни предмети II семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Истражувачки проект од областа на наменските компјутерски системи

0+0+0+6

6

2.

Универзитетски изборен предмет

2+0+0+2

4

Изборни предмети на студиската програма за втор циклус студии Наменски компјутерски системи


Изборните предмети 1 и 2 се избираат од листата А.

Изборните предмети 3 и 4 се избираат од листата А или од листата Б.

Изборниот предмет 5 се избира од листата Б или од листата на сите наставни предмети застапени на    единицата на универзитетот.


Изборни предмети I семестар (Листа А)

Предмет

часови

кредити

1.

Оперативни системи и драјвери

3+0+0+3

6

2.

Софтвер за НКС и мрежи

3+0+0+3

6

3.

Техники за HDL проектирање и FPGA реализација

3+0+0+3

6

4.

Техники за дизајн на компјутерски системи

3+0+0+3

6

* Задолжително се избираат најмалку два од предложените изборни предмети од листата А

Изборни предмети I семестар (Листа Б)

Предмет

часови

кредити

1.

Безбедност и надежност на компјутерско комуникациски системи

3+0+0+3

6

2.

Дискретна математика

3+0+0+3

6

3.

Интернет на нешта

3+0+0+3

6

4.

Когнитивно пресметување во ИКТ

3+0+0+3

6

5.

Линеарни статистички модели

3+0+0+3

6

6.

Моделирање и симулација – проценка на перформанси

3+0+0+3

6

7.

Наменски и современи компјутерски мрежи

3+0+0+3

6

8.

Наменски процесори

3+0+0+3

6

9.

Напредна анализа на податоци со методи од машинско учење

3+0+0+3

6

10.

Пресметувања со високи перформанси

3+0+0+3

6

11.

Пресметување во grid и облак

3+0+0+3

6

12.

Проектирање и анализа на повеќе-гигабитни безжични локални мрежи

3+0+0+3

6

13.

Сензорски, безжични и мобилни компјутерски мрежи и системи

3+0+0+3

6

14.

Системи за дигитални трансакции

3+0+0+3

6

15.

Складишта и наменска обработка на податоци

3+0+0+3

6

** Се избираат најмногу три од предложените изборни предмети од листата Б, зависно од бројот на избрани предмети од листата  А

Изборни предмети II семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Истражувачки проект од областа на наменски компјутерски системи

0+0+0+6

6

2.

Универзитетски изборен предмет

2+0+0+2

4