Лични алати
Пријави се

Мултимедиски технологии (МТ)

Структура на студиската програма за втор циклус студии по Мултимедиски технологии


Задолжителни предмети I семестар

Предмет

часови

кредити

 

Програмата нема задолжителни предмети

 

 

Изборни предмети I семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Изборен предмет 1

3+0+0+3

6

2.

Изборен предмет 2

3+0+0+3

6

3.

Изборен предмет 3

3+0+0+3

6

4.

Изборен предмет 4

3+0+0+3

6

5.

Изборен предмет 5

3+0+0+3

6

Задолжителни предмети II семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Магистерска работа

0+0+0+20

20

Изборни предмети II семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Истражувачки проект од областа на мултимедиските технологии

0+0+0+6

6

2.

Универзитетски изборен предмет

2+0+0+2

4

Изборни предмети на студиската програма за втор циклус Мултимедиски технологии


Изборни предмети I семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Дигитално процесирање на аудио

3+0+0+3

6

2.

Дигитално процесирање на видео

3+0+0+3

6

3.

Дигитално процесирање на говор

3+0+0+3

6

4.

Машински вид

3+0+0+3

6

5.

Машинско учење во процесирање на сигнали

3+0+0+3

6

6.

Напредни стандарди за складирање и обработка на податоци

3+0+0+3

6

7.

Напредни техники за дигитално процесирање на сигнали

3+0+0+3

6

8.

Нумерички методи

3+0+0+3

6

9.

Оптички феномени

3+0+0+3

6

10.

Процесирање и анализа на слика

3+0+0+3

6

11.

Сигурност во мултимедија

3+0+0+3

6

12.

Теорија на информации

3+0+0+3

6

Изборни предмети II семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Истражувачки проект од областа на мултимедиските технологии

0+0+0+6

6

2.

Универзитетски изборен предмет

2+0+0+2

4