Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми II циклус (магистерски) Нови постдипломски студии - 2018/2019 Метрологија и менаџмент на квалитет (ММК)

Метрологија и менаџмент на квалитет (ММК)

 Наслов   тип 
Мерна неодреденост и калибрација Страна
Принципи на метрологија и менаџмент на квалитет Страна
Дигитално процесирање на сигнали Страна
Законска и индустриска метрологија Страна
Компјутеризирани мерени системи и виртуелна инструментација Страна
Компјутерски и нумерички методи во метрологија Страна
Контрола на квалитет Страна
Мерни системи во електроенергетиката Страна
Мерноуправувачки системи Страна
Методи и инструментални техники кај квантитативна анализа на материјали Страна
Мониторинг на животна и работна средина Страна
Наноматеријали и наноструктури Страна
Нанометрологија и стандардизација Страна
Обезбедување на квалитет во радијациона дозиметрија Страна
Обработка и пренос на мерни сигнали Страна
Програмабилна инструментација Страна
Сетила и мерни преобразувачи Страна
Техники за недеструктивно тестирање Страна
15 - Метрологија и менаџмент на квалитет (15-ММК) Страна
Метрологија на геометриски величини Страна