Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми II циклус (магистерски) Нови постдипломски студии - 2018/2019 Комуникациски и информациски технологии (КИТ)

Комуникациски и информациски технологии (КИТ)

 Наслов   тип 
Бизнис менаџмент во телекомуникациите Страна
Напредни интернет технологии Страна
Следна генерација оптички мрежи Страна
Безжични и мобилни системи и сервиси Страна
Безжични мултимедиски мрежи Страна
Безжични системи од следна генерација: технологии, апликации и примена на машинско учење Страна
Дизајн и имплементација на телекомуникациски услуги Страна
Дизајн на телекомуникациски мрежи Страна
Експериментални и развојни платформи за ИКТ системи Страна
Енергетски ефикасни безжични системи Страна
Енергетски ефикасно омрежување Страна
ИКТ за енергетска ефикасност и одржлив развој 2 Страна
ИКТ решенија за паметно општество Страна
Квантни комуникации и квантни пресметки Страна
Менаџмент на мултимедиски мрежи и сервиси Страна
Мерења во Интернет Страна
Модерни безжични комуникации Страна
Наномрежи Страна
Напредни телекомуникациски мрежи Страна
Оптички комуникации Страна
Примена на методи за оптимизација во безжичните комуникации Страна
Симулација на телекомуникациски системи Страна
Софтверски дефинирани мрежи Страна
Телекомуникациски протоколен инженеринг Страна
Телесообраќаен инженеринг и мрежно планирање Страна
Теорија на кодирање и сигурносни комуникации Страна
Техники на истражувањe во телекомуникациите Страна
Стратешко планирање за телеком и Интернет иновации Страна
Напредни техники за обработка на комуникациски податоци во мобилни и безжични мрежи Страна
12 - Комуникациски и информациски технологии (12-КИТ) Страна