Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми II циклус (магистерски) Нови постдипломски студии - 2018/2019 Комуникациски и информациски технологии (КИТ)

Комуникациски и информациски технологии (КИТ)

Структура на студиската програма за втор циклус студии по Комуникациски и информациски технологии


Задолжителни предмети I семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Бизнис менаџмент во телекомуникациите

3+0+0+3

6

2.

Напредни интернет технологии

3+0+0+3

6

3.

Следна генерација оптички мрежи

3+0+0+3

6

Изборни предмети I семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Изборен предмет 1

3+0+0+3

6

2.

Изборен предмет 2

3+0+0+3

6

Задолжителни предмети II семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Магистерска работа

0+0+0+20

20

Изборни предмети II семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Истражувачки проект од областа на комуникациските и информациските технологии

0+0+0+6

6

2.

Универзитетски изборен предмет

2+0+0+2

4

Изборни предмети на студиската програма за втор циклус студии Комуникациски и информациски технологии


Изборни предмети I семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Безжични и мобилни системи и сервиси

3+0+0+3

6

2.

Безжични мултимедиски мрежи

3+0+0+3

6

3.

Безжични системи од следна генерација: технологии, апликации и примена на машинско учење

3+0+0+3

6

4.

Дизајн и имплементација на телекомуникациски услуги

3+0+0+3

6

5.

Дизајн на телекомуникациски мрежи

3+0+0+3

6

6.

Експериментални и развојни платформи во телекомуникации

3+0+0+3

6

7.

Енергетски ефикасни безжични системи

3+0+0+3

6

8.

Енергетски ефикасно омрежување

3+0+0+3

6

9.

ИКТ за енергетска ефикасност и одржлив развој 2

3+0+0+3

6

10.

ИКТ решенија за паметно општество

3+0+0+3

6

11.

Квантни комуникации и квантни пресметки

3+0+0+3

6

12.

Менаџмент на мултимедиски мрежи и сервиси

3+0+0+3

6

13.

Мерења во Интернет

3+0+0+3

6

14.

Модерни безжични комуникации

3+0+0+3

6

15.

Наномрежи

3+0+0+3

6

16.

Напредни телекомуникациски мрежи

3+0+0+3

6

17.

Напредни техники за обработка на комуникациски податоци во мобилни и безжични мрежи

3+0+0+3

6

18.

Оптички комуникации

3+0+0+3

6

19.

Примена на методи за оптимизација во безжични комуникации

3+0+0+3

6

20.

Симулација на телекомуникациски системи

3+0+0+3

6

21.

Софтверски дефинирани мрежи

3+0+0+3

6

22.

Телекомуникациски протоколен инженеринг

3+0+0+3

6

23.

Телесообраќаен инженеринг и мрежно планирање

3+0+0+3

6

24.

Теорија на кодирање и сигурносни комуникации

3+0+0+3

6

25.

Техники на истражувањe во телекомуникациите

3+0+0+3

6

Изборни предмети II семестар

Предмет

часови

кредити

1.

Истражувачки проект од областа на комуникациските и информациските технологии

0+0+0+6

6

2.

Стратешко планирање за телеком и интернет иновации

2+0+0+2

4

3.

Универзитетски изборен предмет

2+0+0+2

4